Onze doelstelling.

Duidelijkheid te scheppen. Openingen te creëren in de regels waaraan  iedere bewindvoerder zich zou moeten houden. Dat ieder mens recht heeft op zijn privacy dus ook als je onder bewind staat. Het kan en mag niet zo zijn dat bewindvoerders inzage krijgt in je medisch dossier, je gepleegde telefoontjes en je opgebouwde pensioenen,door zich alle post toe te eigenen.  Maar vooral de politiek te bewegen de wet te veranderen. Immers iedereen kan in financiële problemen geraken. Dus moet ook de hulp er opgericht zijn deze op te lossen en niet om ze in stand te houden. Een taak van de bewindvoerder is niet alleen de financiën beheren maar ook zijn cliënt te leren om met geld om te gaan.